Hurda Laptop Pilleri

Hurda Laptop Pilleri

Hurda Laptop Pilleri dizüstü bilgisayar notebook taşınabilir bilgisayar laptop gibi isimlendirilen her çeşit taşınabilir bilgisayarların prize takılı değilken yani enerji kaynağından uzakken çalışmasını sağlayan laptop pillerinin kullanım dışı kalması ile ortaya çıkan tehlikeli atıklardır. Laptop pilleri belirli bir kullanım döneminden

Hurda Elektronik Kart

Hurda Elektronik Kart

Hurda Elektronik Kart her çeşit elektronik cihazın içerisinde bulunan ve her çeşit veri işleme gibi elektronik işlevi gerçekleştirmekte olan devre sistemi kartlarıdır, elektronik kartlar plastik ve çeşitli kimyasallar ve ağır metallerin kullanımı ile üretilmektedir. Baskılı devre üzerinde veri yolları bulunan

Hurda Modem Kartı

Hurda Modem Kartı

Hurda Modem Kartı ağ cihazları olan modemlerin tüm elektronik işlevlerini yerine getiren devre kartlarıdır. Modem içerisinde devre kartı dışında herhangi bir ekipman bulunmaz ve dış kısmında metal yada plastik çerçeve bulunan modem hurdaları yüksek değerli elektronik atıklar arasında kabul edilirler.

İşlemci Hurdaları

İşlemci Hurdaları

İşlemci Hurdaları bilgisayarlar donanımlarından tüm elektronik işlemleri yapmak konusunda görevli olan işlemcilerin kullanılmaz durumda olanların elektronik atık sınıfıdır. İşlemciler genellikle bozulmazlar fakat gelişen teknoloji ile bilgisayarlar yetersizlikler yaşar ve yeni bilgisayarlar temin edilerek kullanım sürdürülür, kullanım dışı kalan bilgisayarlar hurda

Hurda Ağ Cihazları

Hurda Ağ Cihazları

Hurda Ağ Cihazları bilgisayar ağlarının kurulmasında çalıştırılmasında kullanılan elektronik ağ iletişimi cihazlarıdır. Genel olarak en yaygın karşılaşılanlar modemlerdir, daha büyük yerel ağlarda hub switch router gibi diğer cihazlar da kullanılmakta olup her birinin ayrı bir dizaynı ve görevi vardır. Modem